Kate Miháliková

Programátorka  ·  Milovnice železnice  ·  Perfekcionistka
Mobilní aplikace pro každého  ·  Analýza firemních procesů  ·  Úspora času i peněz s mobilní aplikací
Programmer  ·  Railroads enthusiast  ·  Perfectionist
Mobile apps for everyone  ·  Company processes analysis  ·  Time and money savings with mobile app

Kdo jsem?

Programátorka z Liberce. Autorka tohoto webu. Žena.

Internetovými technologiemi a programováním se zabývám již více jak deset let. Poslední dva roky pracuji ve vývoji univerzálních mobilních aplikací.

Neváhejte a kontaktujte mě

Who am I?

Programmer from Liberec. Creator of this web. Girl.

I deal with internet technologies and programming for more than ten year. I develop universal mobile apps in last two years.

Don't hesitate and contact me

Co zvládám?

What can I deal with?

Analýza firemních procesů a návrh integrace mobilní aplikaceCompany processes analysis and mobile app integration projects
Kompletní proces návrhu a implementace mobilní aplikaceComplete mobile app design and implementation
Mobilní aplikaceMobile apps: Cordova & Ionic
JavaScript: jQuery & AngularJS
HTML5
CSS3 & SASS, Responzivní designResponsive design
PHP5 & MySQL
Sociální sítěSocial networks
Administrace linuxového serveruLinux server administration

Co nabízím?

What do I offer?

Mobilní aplikace
Mobile apps

Android. iOS. Windows.

Aplikace s mnoha funkcemi. Integrace aplikace do procesů firmy. Mobilní aplikace na míru šetří čas i peníze.

Multi-role apps. Integration into company processes. Tailored mobile app saves time and money.

Webové stránky

Moderní, uživatelsky příjemné weby. Webové aplikace na míru. Redakční systémy či e-shopy. Napojení na Vaše interní systémy.

Websites

Modern, user friendly websites. Tailored internet applications. CMS or e-shop. Connection into your internal systems.

Domény a hosting

Jméno a domov pro Vaše webové stránky. Různé koncovky. Kompletní správa webu. Dostupnost 99,99%.

Domains and hosting

Name and home for your websites. Different suffixes. Complete administration. Availability 99,99%.

Kde pracuji a pomáhám?

Where do I work and volunteer?

březen 2015 - dosud
Programátorka mobilních aplikací
Freelancerka, Liberec, Česká republika
květen 2014 - duben 2015
Cordova developer pro iOS
as4u.cz, s.r.o., Liberec, Česká republika
červen 2013 - prosinec 2014
PHP & Javascript programmer
as4u.cz, s.r.o., Liberec, Česká republika
2009 - 2013
Studium
duben 2015 - dosud
Koučka HTML a Javascript kurzů a Letní školy IT Czechitas
Czechitas z.s., Česká republika
únor 2008 - dosud
Řadička dobrovolného projektu Řazení vlaků (od 2012 Správkyně oblasti Liberecko)
Spolek ŽelPage, Česká republika
March 2015 - up to now
Mobile app programmer
Freelancer, Liberec, Czech Republic
May 2014 - April 2015
Cordova developer for iOS
as4u.cz, Liberec, Czech Republic
June 2013 - December 2014
PHP & Javascript programmer
as4u.cz, Liberec, Czech Republic
2009 - 2013
University study
April 2015 - up to now
HTML and Javascript coach on Czechitas workshops and IT Summer School
Czechitas, Czech Republic
February 2008 - up to now
Train Compositions project volunteer (Liberec region admin since 2012)
ŽelPage, Czech Republic

Jak mluvím?

How do I speak?

Česky Czech
Anglicky English
Francouzsky French
Německy, Polsky German, Polish

Co mám ráda?

What do I like?

 • Samozřejmě počítače
 • Českou železnici
 • Ticket to Ride
 • Cyklistiku
 • Stack Overflow
 • Of course computers
 • Czech railroads
 • Ticket to Ride
 • Cycling
 • Stack Overflow

Co ještě umím?

What else do I know?

 • Ovládat počítač příkazovou řádkou
 • Vařit, smažit, péct...
 • Skládat puzzle
 • Číst knihy
 • Vzít téměř bezbolestně krev
 • Control computer by terminal
 • Cook, fry, bake...
 • Solve puzzles
 • Read books
 • Painlessly take blood

Máte zájem o mé služby?

Do you need my services?Můžete mě také navštívit na sociálních sítích
You can also visit me on social networks
Kateřina Miháliková, Smetanova 569, 468 41 Tanvald
Reg. Nr. 03779165
Zapsána v živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Tanvald
Registered in Trade Licensing Register
Trade Licensing Office with jurisdiction according to Section 71, paragraph 2 of the Trade Licensing Act: Městský úřad Tanvald